České dráhy

Lanovky

Přejezdy

Spec. dráhy

Zpevněné plochy

České dráhy Lanovky Přejezdy Spec. dráhy Zpevněné plochy

Činnost :

Provádění staveb
Projekce a inženýring
Provozování vleček
Provádění staveb:

- železniční stavby
- přejezdy
- úpravy ploch
- svařování kolejí
- jeřábové dráhy
- kolejové drážky pro vozíky v průmyslových halách- opravy zvláštních drah
- opravy zvláštních drah ( např.pozemní lanovky)

- chemické hubení plevelů, výřez vegetace
- dohled a údržba na vlečkách
- kolejové váhy, rampy, nástupiště
- propustky a příkopy

Železniční stavby

Novostavby, rekonstrukce, opravy a údržbu kolejí, výhybek a jeřábových drah
Sanace železničního spodku, sanace kolejí na mostních objektech
Firma provádí veškeré práce na železničním spodku (sanace železničního spodku, drenáže, odvodnění, úpravy příkopů aj.) a železničním svršku – údržbu, rekonstrukce a provádění nových staveb (montáž a pokládku kolejí a výhybek z materiálu nového nebo regenerovaného, těžké střední opravy kolejí výhybek – strojní čištění kolejí, strojní propracování, drobné opravy – výměnu drobného materiálu aj.). Tyto práce je možno zajistit na klíč včetně zaměření stávajícího stavu, projektu

Copyright © 2021 ŽPK-PLZEŇ | Aktualizace 01.08.2021 | Webmaster ŽPK-PLZEŇ