České dráhy

Lanovky

Přejezdy

Spec. dráhy

Zpevněné plochy

České dráhy Lanovky Přejezdy Spec. dráhy Zpevněné plochy


Kvalifikační předpoklady :


Obchodní rejstřík

- projektová činnost v investiční výstavbě
- provádění dopravních staveb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Živnostenské listy

- provádění dopravních staveb včetně jejich změn , udržovacích prací a jejich odstraňování
- projektová činnost v investiční výstavbě
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Osvědčení o autorizaci

- dopravní stavby ,specializace kolejová doprava

České dráhy

- K-06 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku - 3x
 


- Proškolení a ověření znalostí pro získání elektrotechnické kvalifikace podle
  
příl.vyhl.č. 100/1995 Sb. V platném znění – osoba poučená
- Osvědčení způsobilosti ke svařovaní kolejnic metodou SOWOS
- Certifikát pro montáž pryžových přejezdů Strail

Drážní úřad

Úřední povolení k provozování dráhy – vlečky ( na několika vlečkách )

Certifikáty

- ČSN EN ISO 9001:2009

 

 

 

 

Copyright © 2021 ŽPK-PLZEŇ | Aktualizace 01.08.2021 | Webmaster ŽPK-PLZEŇ