České dráhy

Lanovky

Přejezdy

Spec. dráhy

Zpevněné plochy

České dráhy Lanovky Přejezdy Spec. dráhy Zpevněné plochy

                                       Reference ŽPK s.r.o. Plzeň

                 významné stavby v posledních letech 

Oprava koleje na prohlížecí jámě v DKV České Budějovice kol.č.307

01/2016 ..................................................................................................  540 tis.Kč

Malonice - zrušení přejezdu a úprava zhlaví - rekonstrukce a rušení výhybek

02-03/2016 ............................................................................................ 1 553 tis.Kč

 Rekonstrukce přejezdu v km 247,813 na trati Plzeň - Č.Budějovice -  Protivín

03/2016 ...............................................................................................   2 932 tis.Kč

 

Oprava lanové dráhy Diana v Karlových Varech

04/2016 ..................................................................................................  180 tis.Kč

Rekonstrukce přejezdů v km 57,365 a 57,785 na trati Ledečko-Čerčany

05/2016 ................................................................................................ 3 413 tis.Kč

Rekonstrukce přejezdů v km 7,727 a 9,691na trati Kácov - Světlá nad Sázavou

05/2016 ................................................................................................  2 544 tis.Kč

Rekonstrukce přejezdu v km 13,281 na trati Písek - Protivín

06/2016 ................................................................................................. 2 688 tis.Kč 

Rekonstrukce přejezdu v km 9,050 na trati Strakonice - Volary

08/2016 ..................................................................................................   861 tis.Kč

Rekonstrukce přejezdů na trati Domažlice - Tachov v km 31,678 - 33,306 - 41,340 a 53,454

09 + 11 2016 ......................................................................................  14 095 tis.Kč

 

Rekonstrukce koleje na mostě ( na mostnicích ) v km 3,485 v Kutné Hoře

09/2016 ................................................................................................ 1 060 tis.Kč

 

Rekonstrukce koleje na mostě ( na mostnicích ) v km 31,005 Čerčany - Skochovice

10/2016 .................................................................................................   950 tis. Kč

 

Oprava koleje na prohlížecí jámě v DKV České Budějovice kol.č.309

11/2016 ..................................................................................................  535 tis.Kč


- Rušení kolejí a výhybek nz.Malonice ................................... 12/2014 - 04/2015 ...... 2 377 tis.Kč

- Výměna pražců a kolejnic v trať. úseku Bělčice - Blatná..... 11/2014-04/2015 ........  5 114 tis.Kč

- TSO výhybek 115,116,117 v žst.Cheb ................ 11/2014 ............................. 3 693 tis.Kč

 

- SŽDC Úpravy žel.svršku na mostě v km 16,7 Praha- Plzeň .............. 07/2014 ...... 837 tis.Kč

 

- Rekonstrukce kol.obvodů v km 11,495 Domažlice - Planá u M.L.

žel.svršek, spodek a přej,konstrukce .................... 06/2014 ........................ 3 693 tis.Kč

 

- SŽDC Úpravy žel.svršku na mostě v km 16,7 Praha- Plzeň .................... 07/2014 ...... 837 tis.Kč

 

- SŽDC Odstranění povodňových škod na trati č.185 v km 17,1 - 17,55 ..10/2014... 1 463 tis. Kč

 

- Oprava trati č.012 Pečky - Kouřim po povodni 2013

- SO01 Oprava TÚ Pečky-Kouřim a SO 03 Mosty a propusty ......... 02-06/2014.... 4 714 tis.Kč

- SŽDC  Oprava trati č.122 Praha Hostivice - Rudná po povodni 2013 ... 09/2013 ......1 566 tis.Kč

- SŽDC Výměna kolejnic a oprava přejezdu Lnáře - Kasejovice ....... 10/2013 ........ 1 280 tis.Kč

 

SŽDC - žst. Domažlice na trati Plzeň – Č. Kubice

- žel.svršek   03/2013 …............................    3 285 713,- Kč

- nástupiště   03/2013  …...........................    2 452 752,- Kč

- zpevněné plochy 03/2013 …...................    168 718,- Kč

 Domažlice    Domažlice

 

 

- SŽDC Oprava tří výhybek v žst. Třemošná  08/2012  …............................  1 055 000,- Kč

- Kronospan kol. drážky do betonu – 30 m    03/2013 …..............................   260 000,- Kč

- Schafer Menk Dýšina  technologická kolej zapuštěná do bet. desky 36 m..... 165 600,-Kč

- Movo Plzeň – zřízení kol.drážek v bet. desce   08/2012 …........................     238 000,- Kč

- Škoda Brush – zřízení koleje na bet. desce 22m  01/2013 …......................     131 642,-  Kč

- Oprava tramv. trati na bet. desce  Plzeň Skvrňany  08/2012  …...................      90 000,- Kč


Plzeňské dopravní podniky

- oprava tramv. trati křižovatka Vejprnická -Ter. Brzkové Plzeň …. 08/2012   ….   639 000,- Kč  

- oprava tramv. Trati Plzeň Skvrňany – odbočka do smyčky … ...   704 000,- Kč


Plzeňská teplárenská

- Plocha pro vykládku biomasy Plzeňská teplárenská ....... 05/2011

- Plocha pro vykládku biomasy Plzeňská teplárenská ....... 05/2011

- Plocha pro vykládku biomasy Plzeňská teplárenská ....... 05/2011

 

- kolej na bet. desce  .....    240 911,- Kč

Metrans Nýřany  oprava kolejiště – žel. svršek-  2 výhybky + 1286 m kolejí …..   8 504 000,- Kč

Metrans            


Reference


objednatel České dráhy s.o.:

- Rekonstrukce 6 výhybek a přípojných polí v žst.Chodov u Karl.Varů - v rámci dotace státu
- fin.objem 4 655 tis.Kč – 11/95

- Žst.Citice rekonstrukce 2 výhybek a 225 m koleje , včetně zabezpečovacího zařízení a úprav TV
– 11 200 tis.Kč – 12/99

- opravné práce na trati Plzeň – Č.Budějovice a Plzeň – Žatec – 8 500 tis.Kč – 08-09/200

- opravné práce na trati Plzeň – Mladotice – výměna pražců 07/2001 – 2 000tis.Kč

- zřízení nástupiště na železničním koridoru Ústí n.L. – Děčín 11-12/2001 – 900 tis.Kč

- opravné práce na tratích Plzeň-Beroun , SDC Klatovy 08 – 10/2001 – 8 600 tis.Kč

- zřízení nového nástupiště zastávky Kovčín

Zřízení nástupiště Ústí n.L.- Neštědice
Zřízení nástupiště Ústí n.L.- Neštědice

- přeložka trati ČD Plzeň-Koterov – 05/2002 - 07/2003 – 6 560 tis.Kč
- opravné práce Plzeň – Chotěšov 06-11/2002 – 3 684 btis.Kč
- opravné práce Plzeň – Přeštice – 06-11/2002 – 4 085 tis.Kč
- opravné práce Plzeň – Žihle – 07-10/2002 – 3 694 tis.Kč
- rekonstrukce mostu Dasnice – kol.úpravy – 3 662 tis.Kč – 05-11/2002
- Opravné práce Žel.Ruda – Nýrsko – 10/2003 – 894 tis.Kč
- Zřízení nástupiště Plzeň Bolevec – 11-12/2003 – 2 900 tis.Kč
- Opravné práce K.Vary – Kynšperk – 06/2003 – 7 171 tis.Kč
- Opravné práce Plzeň – Cheb , výměna kolejnic a BK – 09/2003 – 3 541 tis.Kč
- Opravné práce Nejdek – Potůčky – 05-06/2004 – 4 728 tis.Kč
- Opravné práce Cheb-Schirding – 09/2004 – 3 451 tis.Kč
- Opravné práce Zbiroh – Planá – 03-09/2004 - 2 229 tis.Kč
- Opravné práce Plzeň – Domažlice – 10/2004 – 6 800 tis.Kč
- Opravné práce Blatno – Vroutek 07-08/2004 – 5 420 tis.Kč
- Opravné práce Blatno-Kaštice – 09-11/20058 – 8 634 tis.Kč
- Opravné práce Karlovy Vary – N.Hamry – 11/2005 – 1 598 tsi.Kč
- Opravné práce žst.Karlovy Vary h.n. – 11/2005 – 1 2515 tis.Kč
- Optimalizace Plzeň – Stříbro – montáž kolejí na most.provizoriích – 06/2006 – 500 tis.Kč
- Opravné práce Plzeň – Horažďovice 10-11/2006 - 2 900 tis.Kč
- Třemošná – výměna pražců kol.č.12,4,3 a výh.č.8 – 11-12/2007 – 3 480 tis.Kč
- Chotoviny – oprava 3 výhybek a kolejí – 06/2008 – 1 230 tis.Kč
- Optimalizace Hor.Dvořiště – Č.Budějovice – zřízení kolejí na mostech – 05-06/2008 – 2 630 tis.Kč
- Čertova Stěna oprava kolejí a nástupiště – 10/2008 – 800 tis.Kč

práce na přejezdech

- kovopryžové - typ Brens na hlavních komunikacích I.třídy Plzeň-Domažlice v Líních - 816 tis.Kč - 05/97
- Brno - Uherské Hradiště ve Starém Městě - 477 tis.Kč – 09/97
- pryžové - typ Strail na trati Plzeň - Domažlice v Nýřanech 820 tis.Kč – 08/96
- pryžové přejezdy Strail – Plzeň , Hornická ul. 2 200 tis.Kč – 09/
- Kaznějov 2 přejezdy – 700 tis.Kč – 08/99
- Brod n.T. – 300 tis.Kč – 09/99 aj.
- Domažlice – 2 000 tis.Kč – 10/2000
- K.Vary dvoukolejný přejezd se sanací koleje a úpravami
- přilehlých komunikací 12/2001 – 4 100 tis.Kč
- Karlovy Vary – Bohatice – BRENS – 2 300 tis.Kč – 11/99
- dvoukolejný asfaltový přejezd Kovčín se sanací koleje
– 12/2001 - 720 tis.Kč

FOTO
Beroun - vlečkový přejezd I.třídy K.Vary –dvoukolejný přejezd Strail

- opravné práce – opravy přejezdů Plzeň – Klatovy – 05-06/2004 – 1 745 tis.Kč
- opravné práce – oprava 19 přejezdů u SDC Karl.Vary – 08-11/2004 – 2 866 tis.Kč
- rekonstrukce přejezdu Plzeň – Cheb km 390,773 – 2 345 tis.Kč
- rekonstrukce 18 přejezdů u SDC Karl.Vary 03-11/2005 - 5 003 tis.Kč
- oprava žel.přejezdu Bečov – 11/2005 – 610 tis.Kč
- oprava přejezdů SDC Plzeň – 07/2006 - 660 tis.Kč
- oprava přejezdu Fr-Lázně – 09/2006 – 500 tis.Kč
- oprava 10 přejezdů ST Klatovy – 09-10/2006 - 2 020 tis.Kč
- opravy přejezdů SDC Karlovy – 06-10/2007 – 2 750 tis.Kč
- Plzeň – Třemešná cykl.stezka – přechod – 07-08/2007 – 950 tis.Kč
- Úborsko oprava přejezdu a plochy – 04/2008 – 560 tis.Kč
- Nejdek – oprava přejezdu km 21,479 – 06/2008 – 560 tis.Kč
- Optimalizace Hor.Dvořiště – Č.Budějovice – rekonstrukce přejezdů – 09/2008 – 680 ti.Kč
- zřízení přejezdů BRENS na tramvajových kolejích v Praze – ul.Sazečská a Dřevčická- 11/2001

FOTO
Praha –přejezd Dřevčická Praha – přejezd Sazečská

práce na vlečkách

- vlečka Procter and Gamble - rekonstrukce 7 výhybek a 650 m koleje 8 100 tis.Kč – 07/94
- vlečka HDB Sokolov - rekonstrukce 4 výhybek a přípojných polí,včetně strojního čištění kolejí 2 500 tis.Kč – 07/96
- vlečka Ferona Plzeň - rekonstrukce 4 v.j. a 700 m koleje , asfaltové plochy 4 100 tis.Kč –10/98
- vlečka ŽPSV Uherský Ostroh - rekonstrukce a výstavba 1 výhybky a 350 m koleje, včetně výstavby rampy 2 700 tis.Kč – 04/94 , 1 046 tis.Kč – 10/97
- vlečka Prazdroj - výstavba kolejí pro novou lahvárnu , včetně kolejí na mostě 1 760 tis.Kč – 02/96
- opravy kolejí a výhybek , včetně zřízení přejezdových úprav
ve Škodě Plzeň - Kovárny – 1140 tis.Kč – 03/97
ve Škodě – Hutě – 1 950 tis.Kč – 05/96
- Výstavba koleje pro firmu Stauner Verwaltungs s.r.o. v Domažlicích 940 tis.Kč – 03/97
- Oprava vlečkové koleje Agropodniku Tachov v Plané u Mar.Lázní 845 tis.Kč – 11/96
- Opravy vlečky , včetně vložení výhybky a zřízení nové koleje v délce 250 m , oprava přejezdu na vlečce Jihlavských dřevařských závodů - Kronospan v Jihlavě 3 650 tis.Kč – 08/97 , 10 218 tis.Kč – 07/98 a 6 500 tis.Kč – 07/2000
- Oprava vlečky Holzindustrie Schweighofer v Plané u M.Lázní – 12 500 tis.Kč – 12/98
- Oprava vnitřní vlečky Cembrit a.s. Beroun – 6 200 tis.Kč – 10/99
- Rekonstrukce kolejí 1200 m a 3 výhybek,včetně zab.zař. Kronospan CR Jihlava – 07-09/2004 – 12 871 tis.Kč
- Oprava kolejiště na vlečce Kronospan CR jihlava – 6 500 tis.Kč
- Elektrárna Dětmarovice – rekonstrukce koleje v rozmr.tunelu – 12/2006 – 2 400 tis.Kč
- Rekonstrukce vlečky Metrans Nýřany – 10-11/2007 – 2 700 tis.Kč
- Kronospan CR Jihlava – rekonstrukce vlečkových kolejí a výhybek , včetně zab.zař. – 08-12ˇ/2008 – 8 100 tis.Kč

FOTO
Rekonstrukce kolejí vlečky Krovospan Jihlava

speciální dráhy

- zřízení kol. drážek pro vozíky v závodě Kronospan CR Jihlava 05-07/2000 a 04/2001 – 800 tis.Kč
- zřízení kolejových drážek pro vozíky v v ČEZ Křimice 05-06/2001 – 350 tis.Kč
- zřízení kolejových drážek Kronospan CR Jihlava – 05-06/2002 – 350 tis.Kč
- zřízení kol.drážek pro vozíky Kronospan CR Jihlava – 1/2008 – 1 010 tis.Kč
- zřízení kol.drážek pro vozíky a křížení – 12/2008 – 1 600 tis.Kč

FOTO
Kolejové drážky v závodě Kronospan Jihlava

úpravy ploch a nástupišť

- Ferona Plzeň a.s. – vydláždění kolejiště – zámková dlažba 950 m2 – 1 050tis.Kč
- Karlovy Vary – terminál – zřízení nástupiště ze zámkové dlažby 710 m2 – 794 tis.Kč
- žst.Obrataň – úprava zpevněných ploch přednádraží ( chodníky a asfaltové plochy , úprava zpevněné plochy před výpravní budovou – zámková dlažby 5/2001 – 1250 tis.Kč
- Zřízení zámkové dlažby v nástupištích a přednádraží v žst.Planá Mar.Lázní a Nezvěstice 11/2001
- Zřízení zámkové dlažby – zadláždění kolejí na vlečce v Křimících pro Katalog servis
- Zřízení nástupiště Plzeň Bolevec – 11-12/2003 – 2 900 tis.Kč
- Optimalizace Strančice – Praha – nástupiště Stránčičce – Světice – 10-11/2006 - 4 100 tis.Kč
- Úprava přednádraží Horní Bříza – zámková dlažba – 07/2003 – 348 tis.Kč
- Úprava přednádraží Třemošná – 12/2004 – 2 156 tis.Kč
- Rekonstrukce nástupiště Starý Plzenec – 11/2005 – 2 005 tis.Kč
- Klatovy rezidenční byty – parkoviště zámková dlažba , ploty – 03-04/2006 - 1 400 tis.Kč
- Optimalizace Plzeň – Stříbro – nástupiště Vochov – 06/2006 – 430 tis.Kč
- Optimalizace Strančice – Praha – nástupiště Stránčičce – Světice – 10-11/2006 - 4 100 tis.Kč
- Optimalizace Strančice – Praha – nástupiště Světice – 04/2007 – 1 800 tis.Kč
- Ferona Plzeň – oprava zdi areálu – 08/2007 – 850 tis.Kč
- Klatovy nástupiště – zámková dlažba – 08/2008 – 2 100 tis.Kč
- Optimalizace Plzeň – Stíbro – nástupiště Stříbro – 08/2008 – 1 200 tis.Kč

FOTO
Obrataň – zpevněná plocha přednádraží Planá u Mar.Lázní - nástupiště

jeřábové dráhy

- oprava jeřábových drah v závodě Permon Roztoky
- oprava jeřábové dráhy v závodě ZUD a.s. Zbůch
- oprava jeřábové dráhy v závodě ČEZ Křimice – 05/2001 – 290 tis.Kč
- výstavba jeřábových drah Dostav Kralupy – 04/2007 – 700 tis.Kč

úpravy kolejí a zřízení základových konstrukcí pro kolejové váhy

- na vlečce Procter and Gamble Rakovník
- na vlečce Jihlavských dřevařských závodů - Kronospan
- na vlečce KOVO v Mladé Boleslavi

oprava lanovky

- oprava lanovky Diana v Karlových Varech v letech 1994, 1996,2001,2004

FOTO
Oprava lanové dráhy Diana v Karlových Varech

úpravy pro kabelové trasy

- úpravy pro kabelové trasy v úseku Hýskov - Rakovník , uložení kabelů včetně výkopových prací , podchodů , uložení kabelů na mostech

Úpravy pro dekontaminaci ploch

- zemní práce pro sanaci , dekontaminaci ploch a zpětný závoz v Točníku
Výřez křoví na trati Plzeň-Cheb

 

  Oprava v následujících letech                                  

 

Oprava trati č.012 Pečky -Kouřim po povodni 2013

SO01 Oprava TÚ Pečky-Kouřim a SO 03 Mosty a propusty ........... 02-06/2014.... 4 714 tis.Kč

 

Rekonstrukce kol.obvodů v km 11,495 Domažlice - Planá u M.L.

žel.svršek , spodek a přej,konstrukce ......................... 06/2014 ............................. 3 693 tis.Kč

 

SŽDC Úpravy žel.svršku na mostě v km 16,7 Praha Plzeň ................ 07/2014 ...... 837 tis.Kč

 

SŽDC Odstranění povodňových škod na trati č.185 v km 17,1 -17,55

.......................10/2014... 1 463 tis. Kč

 

TSO výhybek 115,116,117 v žst.Cheb ................ 11/2014

........................................ 3 693 tis.Kč

 

SŽDC  Oprava trati č.122 Praha Hostivice - Rudná po povodni 2013 ... 09/2013

......1 566 tis.Kč

 

SŽDC Výměna kolejnic a oprava přejezdu Lnáře - Kasejovice .......... 10/2013 ........ 1 280 tis.Kč

 

SŽDC - žst. Domažlice na trati Plzeň – Č. Kubice

  žel.svršek   03/2013 …............................    3 285 713,- Kč

nástupiště   03/2013  …...........................    2 452 752,- Kč

zpevněné plochy 03/2013 …...................    168 718,-Kč  

 

SŽDC Oprava tří výhybek v žst. Třemošná  08/2012 

…............ 1550000,-Kč                                                                                                                        

Kronospan Jihlava kol. drážky do betonu – 30 m    03/2013 

  ..........260000,- Kč                                                                                                           

Schafer Menk Dýšina  technologická kolej zapuštěná do bet. desky 36 m

..... 165 600,-Kč                                                             

Movo Plzeň – zřízení kol.drážek v bet. desce   08/2012

…..................     238 000,-Kč                                              

Škoda Brush – zřízení koleje na bet. desce 22m 

01/2013 …......................    131642,-  Kč                                                                                                                            

 

Oprava tramvajové trati

křižovatka Vejprnická -Ter. Brzkové v Plzni

 08/2012   ….............    639000,-                                                              

 

Oprava tramvajové trati

Plzeň Skvrňany – odbočka do smyčky … 212 m …......   704 000,- Kč

 

Oprava tramvajové trati

křižovatka Koterovská - Sladkovského Plzeň  07/2011 – 244 m

….  1 590 000,- Kč

 

MetransNýřany  oprava kolejiště – žel. svršek

 2 výhybky + 1286 m kolejí …..................   8 504 000,- Kč

 

                                    


 

Copyright © 2021 ŽPK-PLZEŇ | Aktualizace 01.08.2021 | Webmaster ŽPK-PLZEŇ